Thông báo, Tin Vconomics

Thông báo kết quả sự kiện “Theo dõi ngay – Nhận MICS liền tay”

Theo dõi ngay Vconomics

Hãy cập nhật ngay kết quả chương trình “Theo dõi ngay: Nhận MICS liền tay” trong bài viết dưới đây nhé!

Chương trình “Theo dõi ngay: Nhận MICS liền tay” diễn ra từ ngày 21/10 – 24/10/2021 đã nhận được sự quan tâm và tham gia của người dùng Vconomics trên toàn quốc. Tuy nhiên, có nhiều đăng ký bị đánh giá là KHÔNG HỢP LỆ vì chưa hoàn thành được các yêu cầu đã nêu trước đó của chương trình như sau:

  • Không đủ điều kiện tham gia hoặc không thực hiện đúng và đủ theo thể lệ TẠI ĐÂY.
  • Điền sai thông tin đăng ký nhận quà theo MẪU NÀY.

Sau quá trình tổng hợp các đăng ký, BTC xin thông báo danh sách các thành viên nhận thưởng như sau:

STTEmail đăng ký tài khoản VconomicsSố MICS nhận thưởng
1hua***@***.com10
2tua***@***.com20
3one***@***.com10
4plm***@***.com20
5tha***@***.com20
6quy***@***.com10
7thu***@***.com10
8lho***@***.com10
9dan***@***.com20
10han***@***.com20
11the***@***.com20
12thu***@***.com20
13ngo***@***.com20
14dan***@***.com10
15die***@***.com20
16ngu***@***.com20
17tha***@***.com20
18led***@***.com20
19tri***@***.com20
20ngu***@***.com20
21kie***@***com10
22sev***@***.com10
23pha***@***.com20
24tra***@***.com20
25hoa***@***.com10
26ngu***@***com20
27ngu***@***.com20
28anh***@***.com20
29kin***@***.com20
30anh***@***.com20
31huy***@***.com20
32min***@***.com20
33vuo***@***.com10
34ddu***@***com20
35tat***@***.com20
36duy***@***.com20
37tie***@***.com20
38dat***@***.com20
39ngu***@***.com20
40ngu***@***.com20
41hao***@***.com20
42tha***@***.com20
43ngo***@***.com10
44tha***@***.com20
45huy***@***.com20
46hie***@***.com10
47ngu***@***.com10
48ngo***@***.com20
49dan***@***.com20
50din***@***.com20
51ngu***@***.com20
52tot***@***.com10
53hoa***@***.com20
54xua***@***.com20
55ngo***@***.com20
56leh***@***.com10
57hun***@***.com10
58let***@***.com20
59trk***@***.com10
60lam***@***.com10
61ngo***@***.com20
62min***@***.com20
63hon***@***.com20
64thu***@***.com20
65gia***@***.com20
66dan***@***.com20
67tra***@***.com20
68bin***@***.com20
69ngu***@***.com10
70chu***@***.com10
71duc***@***com10
72pha***@***.com20
73ngo***@***.com20
74pho***@***.com10
75nic***@***.com20
76ngu***@***.com10
77tri***@***.com20
78chu***@***.com20
79kie***@***.com10
80hon***@***.com10
81ale***@***.com10
82ord***@***.com10
83huy***@***.com10
84bao***@***com20
85ngu***@***.com20
86ngu***@***.com20
87ngu***@***.com10
88bao***@***.com20
89cuv***@***.com20
90nic***@***.com10
91phu***@***.com20
92ngo***@***.com20
93duc***@***.com20
94mai***@***.com20
95huy***@***.com20
96hon***@***.com10
97hau***@***.com20
98bil***@***.com10
99cuo***@***.com10
100ben***@***.com10
101gia***@***.com20
102hun***@***.com10
103tha***@***.com10
104ndk***@***.com20
105the***@***.com10
106kho***@***.com20
107quo***@***.com20
108quy***@***com20
109ban***@***.com20
110ngu***@***.com20
111hoa***@***.com10
112mrt***@***.com20
113vud***@***.com10
114nap***@***.com10
115nvc***@***.com20
116ngu***@***.com20
117cuo***@***.com20
118tua***@***.com20
119toh***@***.com10
120tam***@***.com20
121dnh***@***.com20
122ema***@***.com20
123pvh***@***com20
124qua***@***.com20
125duc***@***.com20
126com***@***.com20
127anp***@***.com20
128duy***@***.com20
129hoa***@***.com10
130hon***@***.com20
131ngu***@***tùng20
132bui***@***.com10
13312v***@***.com20
134huy***@***.com10
135tha***@***.com20
136vot***@***com10
137hoa***@***.com20
138phu***@***.com20
139son***@***.com20
140nha***@***.com20
141loa***@***.com10
142tra***@***.com10
143duy***@***.com10
144tan***@***.com10
145ngo***@***.com20
146lan***@***.com20
147hie***@***.com10
148nhu***@***.com20
149qua***@***.com20
15088t***@***.com10
151tha***@***.com20
152ntx***@***.com10
153nga***@***.com20
154gob***@***.com20
155duc***@***.com20
156ngu***@***.com20
157kia***@***.com20
158kim***@***.com20
159ngu***@***.com20
160kie***@***com10
161sa.***@***.com20
162hun***@***.com20
163phu***@***com20
164ngu***@***.com20
165sha***@***.com20
166ngu***@***.com10
167moc***@***.com20
168tru***@***.com20
169hgi***@***.com20
170vaa***@***.com20
171din***@***.com20
172197***@***.com10
173ngu***@***.com20
174tha***@***.com20
175cao***@***.com20
176dan***@***.com20
177huy***@***.com10
178taq***@***com20
179bui***@***com10
180dot***@***.com10
181nic***@***inh10
182ngu***@***.com20
183vic***@***com20
184ngu***@***.com20
185tha***@***.com20
186lin***@***com20
187tua***@***.com20
188dan***@***.com10
189ngo***@***.com20
190mmo***@***.com20
191gia***@***.com20
192led***@***.com20
193pgh***@***.com20
194thi***@***.com20
195phu***@***.com10
196quy***@***.com20
197lua***@***com10
198cat***@***.com20
199ptt***@***com10
200quo***@***.com10
201goc***@***.com20
202tha***@***.com20
203che***@***.com20
204vie***@***.com20
205phu***@***.com10
206tie***@***.com10
207duc***@***.com10
208nin***@***.com10
209van***@***.com20
210vuq***@***.com20
211van***@***.com20
212tun***@***.com20
213ngu***@***.com20
214tun***@***com20
215van***@***.com20
216pha***@***.com10
217nga***@***com20
218doa***@***.com20
219ngu***@***.com10
220ngu***@***.com20
221lam***@***.com20
222hon***@***.com10
223hai***@***.com20
224hop***@***.com10
225ngu***@***.com20
226kho***@***.com10
227ngo***@***.com10
228ngo***@***.com20
229ngu***@***.com20
230pha***@***.com10
231ngo***@***.com20
232trh***@***.con20
233vus***@***.cơm20
234tin***@***.com20
235ngu***@***.com10
236quo***@***.com20
237tah***@***.com20
238pha***@***.com10
239chu***@***.com20
240tha***@***.com10
241tha***@***.com20
242lin***@***.com20
243ngu***@***.com10
244chi***@***.com20
245tro***@***.com20
246duy***@***.com20
247tdh***@***.com20
248ngo***@***l.om20
249bin***@***.com20
250sev***@***.com20
251lin***@***.com20
252tru***@***.com10
253hdk***@***.com20
254tuo***@***com10
255hon***@***.com20
256ngu***@***.com20
257tho***@***com20
258mvq***@***com20
259tam***@***.com20
260the***@***.com20
261syt***@***.com20
262ann***@***.com20
263ngu***@***.com20
264vnd***@***com10
265lam***@***.com20
266lev***@***.com20
267dic***@***.com10
268agt***@***.com20
269tha***@***.com20
270vun***@***.com10
271cal***@***.com10
272pha***@***.com10
273min***@***.com20
274duc***@***.com10
275tua***@***.com20
276dna***@***.com10
277hoa***@***.com20
278nut***@***.com10
279tan***@***.com20
280vuo***@***.com20
281tua***@***.com20
282emn***@***.com20
283hie***@***.com10
284van***@***.com10
285ngo***@***com10
286qua***@***.com20
287muo***@***.com20
288vot***@***.com10
289nha***@***.com20
290ngu***@***.com20
291van***@***.com10
292ngu***@***.com20
293meo***@***.com10
294lep***@***.com20
295ntb***@***.com20
296quo***@***.com20
297lai***@***.com20
298nam***@***.com20
299ban***@***.com20
300xun***@***com20
301han***@***.com10
302vul***@***.com20
303y***@***y10
304lev***@***.com20
305nkq***@***.com20
306ngu***@***.com10
307duo***@***.com20
308tru***@***com10
309lon***@***.com20
310thu***@***.com20
311hoa***@***.com20
312die***@***.com20
313pha***@***com20
314hun***@***.com20
315mac***@***.com20
316van***@***.com10
317554***@***.com20
318lov***@***.com20
319tha***@***.com20
320qua***@***.com20
321ngo***@***.com20
322beb***@***.com20
323chu***@***.com20
324sin***@***.com20
325duy***@***.com20
326han***@***.com20
327tha***@***.com20
328nam***@***.com10
329jol***@***.com20
330ngo***@***.com20
331the***@***.com20
332van***@***.com20
333huy***@***.com20
334tra***@***.com20
335hoa***@***.com10
336tru***@***.com10
337hoa***@***com20
338tha***@***.com20
339vt.***@***.com10
340cho***@***.com10
341len***@***.com20
342gia***@***.com10
343hoa***@***.com20
344con***@***.com20
345tru***@***.com20
346tua***@***.com20
347tie***@***.com20
348tha***@***.com20
349cao***@***.com20
350let***@***.com10
351kie***@***.com20
352roi***@***.com10
353tha***@***.com20
354ndi***@***.com10
355lnl***@***.com10
356tua***@***.com10
357tha***@***.com10
358led***@***.com10
359201***@***com10
360tra***@***.com20
361cao***@***.com20
362tha***@***.com20
363phu***@***.com20
364van***@***.com20
365adi***@***.com20
366bui***@***.com20
367tue***@***.com20
368hon***@***.com20
369lil***@***.com20
370ngu***@***com20
371vot***@***.com20
372chu***@***.com10
373thu***@***.com10
374qxt***@***.com20
375hbc***@***.com20
376ktv***@***.com20
377nhp***@***.com10
378bui***@***.com20
379han***@***com20
380kim***@***.com20
381tam***@***.com10
382van***@***.com10
383duc***@***.com20
384bui***@***.com10
385kim***@***.com20
386tmt***@***.com20
387ron***@***.com10
388ngu***@***.com20
389lap***@***.com20
390duo***@***.com20
391anl***@***.com10
392quo***@***.com20
393phu***@***.com20
394tru***@***.com20
395cau***@***.com20
396tha***@***.com20
397tha***@***.com20
398tru***@***.com20
399duo***@***.com20
400phu***@***.com10
401nhi***@***.com10
402nha***@***.con10
403ben***@***.com20
404ntq***@***.com20
405ngo***@***.com20
406hoa***@***.com10
407lyl***@***.com20
408rub***@***.com20
409huy***@***.com20
410die***@***.com10
411tra***@***.com10
412hpb***@***.com10
413luu***@***.com20
414tra***@***.com10
415tho***@***.com10
416dan***@***.com20
417lem***@***.com20
418quy***@***.com10
419led***@***.com10
420tri***@***.com20
421kie***@***.com20
422tua***@***com20
423vuo***@***.com20
424ngu***@***.com10
425ong***@***.com20
426dot***@***.com10
427vin***@***.com10
428quy***@***.com20
429det***@***.com10
430ngu***@***.com10
431vud***@***.com10
432lan***@***.com20
433hun***@***.com20
434bmi***@***.com20
435dkb***@***.com20
436tru***@***.com20
437lie***@***.com20
438pet***@***.com20
439dop***@***.com10
440tcn***@***.com20
441npa***@***.com10
442gia***@***.com20
443kim***@***.com20
444duo***@***.com20
445pgs***@***.com20
446lev***@***.com20
447cha***@***.com20
448lan***@***.com10
449tro***@***.com20
450hoa***@***.com20
451thi***@***.com20
452ngo***@***.com20
453gia***@***.com20
454ngo***@***.com10
455tyt***@***com10
456tru***@***.com20
457ngu***@***.com10
458tru***@***.com20
459tra***@***.com20
460lam***@***.com20
461lan***@***.com20
462hoa***@***.com10
463mai***@***.com20
464mai***@***.com20
465tha***@***.com20
466lai***@***.com20
467ngu***@***.com10
468kha***@***.com10
469duo***@***.com20
470pha***@***com20
471pun***@***.com20
472hda***@***com20
473tri***@***.com20
474let***@***.com10
475rvi***@***.com20
476chi***@***.com10
477tua***@***.com10
478dkh***@***.com10
479nan***@***ail10
480hav***@***.com20
481ngo***@***.com20
482bui***@***.com20
483dnc***@***.com20
484hoa***@***.com20
485phu***@***.com20
486gau***@***.com20
487btd***@***.com20
488tun***@***.com20
489kha***@***.com20
490nmh***@***.com20
491oai***@***.com20
492tra***@***.com10
493pha***@***com10
494phu***@***.com20
495dun***@***.com10
496pha***@***.com10
497rth***@***.com20
498kpu***@***.com20
499lam***@***.com20
500vuh***@***.com20
501beo***@***.com10
502tha***@***com20
503huy***@***.com20
504lin***@***.com20

Xin chúc mừng các thành viên trong danh sách trên đã nhận được quà MICS từ chương trình. Phần quà này sẽ đến tay các bạn trong hôm nay!

Những bạn chưa nhận được quà cũng đừng buồn vì Vconomics sẽ ra mắt nhiều chương trình thú vị hơn nữa trong tương lai. Theo dõi Vconomics để được cập nhật những sự kiện mới nhất nhé!

Cảm ơn cả nhà đã nhiệt tình tham gia chương trình! Hẹn gặp lại các bạn ở sự kiện tiếp theo!


Tải Vconomics ngay để nhận MICS miễn phí !

Gia nhập ngay cộng đồng Vconomics để nhận thêm MICS miễn phí

TelegramFacebookYoutubeRedditMedium

Website: https://vconomics.vn

Email: [email protected]

VCONOMICS – NỀN KINH TẾ SỐ PHI TẬP TRUNG

Previous ArticleNext Article

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *