Thông báo, Tin Vconomics

Thông báo kết quả chương trình “Tặng 100 MICS chào mừng Quốc Khánh”

Chương trình siêu đặc biệt tặng thưởng MIỄN PHÍ 100 đồng MICS trong suốt 5 ngày chào mừng Quốc Khánh đã kết thúc. Các bạn cùng check ngay danh sách nhận thưởng nhé!

Từ 1/9 – 5/9/2021, chương trình “Tặng 100 MICS chào mừng Quốc Khánh” đã nhận được rất nhiều tình cảm vs sự quan tâm từ người dùng toàn quốc. Theo đó, đã có gần 1000 người chơi gửi link đăng ký tham gia. Tuy nhiên, chỉ có 213 bài đăng hợp lệ. Vconomics tổng hợp danh sách tặng thưởng như sau:

Email đăng kýLink bài viết đã đăng trên FacebookMICS THƯỞNG
tlaga**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=146448420997519&id=100068970862231100
ducc**@**.comhttps://www.facebook.com/EquilaHx/posts/134340802191432?__cft__[0]=AZU7fr7g2LSt9czUP4v8EhMHN_zWFA4ak8Nos8HrjaV_dNm17jjZDNmr0N0wuo0XFSwC1fsN54Cn0ga6_qb44dPNLKEnORoDIARBJpc9d7GWbw&__tn__=%2CO%2CP-R100
thanh**@**.comhttps://www.facebook.com/100014896359999/posts/1198556170650917/?app=fbl100
quythuan**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=131934762483352&id=100070004872381&sfnsn=mo100
hoangtho**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2953648091543295&id=100006943989445100
trunghieu**@**.comhttps://www.facebook.com/HieuNguyen.3103/posts/4430842310313374100
yenhuy**@**.comhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100028072350978100
mrduca**@**.comhttps://facebook.com/story.php?story_fbid=4179001362196596&id=100002603200504100
tuanvu**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1959052824258879&id=100004625405380100
1981635**@**.vnhttps://www.facebook.com/zelene.nguyen.1/posts/891254095135088100
tranphuoc**@**.comhttps://www.facebook.com/hue.raovat.1100
lathu**@**.comhttps://www.facebook.com/100034860261361/posts/611685743336762/?d=n100
ngocquyen**@**.comhttps://www.facebook.com/100004303697191/posts/2033407626812674/?d=n100
thilyh**@**.comhttps://facebook.com/story.php?story_fbid=984049152441610&id=100025096040225100
c2dnti**@**.comhttps://www.facebook.com/100011431310019/posts/1718209458570081/?d=n100
habinh**@**.comhttps://www.facebook.com/100015645758554/posts/1093096964555152/?d=n100
longhoa**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=640957190226194&id=100029357554202100
doitud**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2596045750539126&id=100004011780575100
nkq**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1819114844916435&id=100004538103206100
ythanh**@**.comhttps://www.facebook.com/100071533313706/posts/115024670891976/?d=n100
nongduon**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2961629650761666&id=100007439790897&sfnsn=mo100
lesan**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1202993686864904&id=100014628525863100
kiem**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708295527237350&id=100041707270510100
loivlo**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3118975488333683&id=100006637865733100
danghung**@**.comhttps://www.facebook.com/100035625053249/posts/562709168259913/100
daxiong**@**.comhttps://www.facebook.com/100049011202418/posts/405890977721272/100
cuongbhx**@**.comhttps://www.facebook.com/100027059287934/posts/865090947736207/100
plmoknn**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1891485721034907&id=100005204918560100
dungplu**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=390456375848121&id=100046512842751100
nguyenthi**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=360525122284135&id=100049799494109100
vandep**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=545565130203771&id=100042508673946100
lelieu**@**.comhttps://www.facebook.com/100003404195308/posts/4097540860369347/?d=n100
vutiensy**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3943622925743280&id=100002868342413100
duywa**@**.comhttps://www.facebook.com/duyhine/posts/1613618945512234100
tuanbhx**@**.comhttps://www.facebook.com/100004714333020/posts/1849437921890001/?d=n100
huenguyen**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4478287472292577&id=100003341056192100
ngle**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1211177199359702&id=100014023002623100
nguyentu**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=379759320342683&id=100049258550175100
phuochuy**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1249052378842135&id=100012121541277100
lanhuong**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1722263824782759&id=100009974738124100
hue**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=185202017039573&id=100066493274985100
minhvta**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=570979853943151&id=100030934246952100
huynhh**@**.comhttps://www.facebook.com/100050595183219/posts/381682136861623/?app=fbl100
chienbinh**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6375658852459193&id=100000454254093100
kenny**@**.comhttps://www.facebook.com/100005889575910/posts/1682041788668791/?d=n100
hason**@**.comhttps://www.facebook.com/100014416305324/posts/1219617545195444/?d=n100
thuyb**@**.comhttps://www.facebook.com/100049200583434/posts/384787106504639/100
ngoc**@**.comhttps://www.facebook.com/100002735887971/posts/3852698734831285/?d=n100
huy**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3055522238104829&id=100009412492928100
tuantv**@**.comhttps://www.facebook.com/100001149317813/posts/4210125085702427/?d=n100
quangmin**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3061910827389547&id=100007119780954100
huongvoe**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1690683137788812&id=100005414251213100
tranvancuong**@**.comhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=392755139143878&id=100052281860947100
ngoc**@**.comhttps://www.facebook.com/100044490138611/posts/394885978671070/?d=n100
nguyenthe**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4001218026672894&id=100003542094618100
thanhnga**@**.comhttps://www.facebook.com/100015195276449/posts/1238016316714866/?d=n100
nguyenthanh**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2933933233528809&id=100007364828079100
chubb**@**.comhttps://www.facebook.com/annhien.meo/posts/1235906116850426100
tranmon**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=583106493040795&id=100040243492832100
quanhuu**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=199785985548578&id=100065515324592100
duongthanh**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=570176430697924&id=100031167155378100
hoangchien**@**.comhttps://www.facebook.com/100045308991814/posts/407715924082037/?d=n100
nhathuy**@**.comhttps://www.facebook.com/100012319568424/posts/1276747556079218/?d=n100
pham**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536993444229755&id=100037573125876100
mtpham**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=359224192353684&id=100047983181842100
daming**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1970346993131758&id=100004694285355100
fxvohuong**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1690683137788812&id=100005414251213100
ntg.truon**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1843987545771013&id=100004793552198100
vietlong**@**.comhttps://www.facebook.com/100007772222535/posts/3040795212856190/?d=n100
nguyenvan**@**.comhttps://www.facebook.com/100005867731303/posts/1760876897451218/?d=n100
ngocduong**@**.comhttps://www.facebook.com/100005374714636/posts/1758258551029952/?d=n100
tai09691**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=295818545678886&id=100057522278742100
thuong**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=263940772238040&id=100058663578466100
quochoa**@**.comhttps://www.facebook.com/100011563801291/posts/1401746293554151/100
angelaphuo**@**.comhttps://www.facebook.com/porschenguyen186/posts/4685452984806500100
phong**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2982340628760946&id=100009551132964100
vungx**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1638638953007888&id=100005853971368100
lenalien**@**.comhttps://www.facebook.com/100004517620202/posts/1837370213090215/100
haidai**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1867355810093207&id=100004564173440100
lamkhanh**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=590909821925817&id=100030204131740100
hangbinh**@**.comhttps://www.facebook.com/100002897427641/posts/3872624016177474/?d=n100
truongthang**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2327179477421655&id=100003888778003100
taxuantruong**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2669365153364819&id=100008740811062100
tuanvu**@**.comhttps://www.facebook.com/100004358911288/posts/2012216842266927/?d=n100
tnhcha**@**.comhttps://www.facebook.com/senhtien9/posts/396811598504182100
bui**@**.comhttps://www.facebook.com/100015898366380/posts/1046791025860833/?d=n100
hoanghai**@**.comhttps://www.facebook.com/100003719383357/posts/2424948654305757/?d=n100
dangtuyen**@**.comhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1761937440860627&id=100011331648563100
tancanh**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1868601839979383&id=100004887544411&sfnsn=mo100
mpfin**@**.comhttps://www.facebook.com/100009626768154/posts/2824718481192350/?d=n100
kinhxan**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3079150435648875&id=100006618462032&sfnsn=mo100
duythieu**@**.comhttps://www.facebook.com/vuduythieu168/posts/1006493056773190100
hoanggia**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970977130423665&id=100025341618743100
vongoc**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=556911388879370&id=100036815416987100
myphuon**@**.comhttps://www.facebook.com/100049087160704/posts/401946104784958/?d=n100
nguyenan**@**.comhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=174907434748581&id=100066879761899&comment_id=174935894745735&notif_id=1630560037608808&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif100
ngocmi**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=592097601792899&id=100029779926070100
maitu**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702746417350509&id=100028454713717100
taoda**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=217398400360223&id=100062701926294100
spring**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10219049341775769&id=1572136877100
phanhau**@**.comhttps://www.facebook.com/vfvfdh/posts/4323373957741690100
ductruong**@**.comhttps://m.facebook.com/photo.php?fbid=891253465135151&id=100027515161764&set=a.179463026314202&source=48#100
buiqui**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=115321554192916&id=100071452166690100
nclu**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4121176274658765&id=100002992983073100
nganguy**@**.comhttps://www.facebook.com/100003800416807/posts/2291278664342125/100
minti**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4307453552677619&id=100002390499748100
duongky2**@**.comhttps://www.facebook.com/100013429207907/posts/1319844635139831/?d=n100
luongthanh**@**.comhttps://www.facebook.com/100003223669068/posts/4240614769389270/?d=n100
voquocd**@**.comhttps://www.facebook.com/100005413291467/posts/1721239424733151/100
vanduc**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217370589891707&id=1682708655100
khanhtie**@**.comhttps://www.facebook.com/100010659610001/posts/1492825241082782/?d=n100
leminhtri**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=590016995713781&id=100041164573618100
hangnga**@**.comhttps://www.facebook.com/100005949125854/posts/1619356544939301/100
anhbeo**@**.comhttps://www.facebook.com/100008209269210/posts/3040422996241313/?d=n100
tohuyen**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1041180463358887&id=100024008290731100
cupidlov**@**.comhttps://www.facebook.com/100001994805830/posts/4229808220428963/?d=n100
trandinhquan**@**.comhttps://www.facebook.com/100007462985726/posts/3082152175376852/?d=n100
hjenduye**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=529129241484772&id=100031631024591100
vuxuans**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4330725463689087&id=100002550270849&sfnsn=mo100
nguyens**@**.comhttps://www.facebook.com/100006479067020/posts/3637019759857290/100
tinypha**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4596040257087106&id=100000435304447100
anhphuch**@**.comhttps://www.facebook.com/100071871151992/posts/111626194576419/?d=n100
kieule28**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1491128037936872&id=100011190692733100
anhtuan**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2234501913368474&id=100004260601706100
thanhduy86**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=570728393968323&id=100030935032602100
mamttpt**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=377652710598877&id=100050624542432100
caolieu**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4515712948548801&id=100003304211075100
nguyenlehan**@**.comhttps://www.facebook.com/100002817188492/posts/3907158352721366/100
ldoan1**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=502696911106597&id=100040988783654&m_entstream_source=timeline100
tienbo2405**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=385073233140606&id=100049137978185100
haiminh**@**.comhttps://www.facebook.com/100003695287957/posts/2282615661871588/?d=n100
chienth**@**.comhttps://www.facebook.com/100011415160904/posts/1690907244633098/?d=n100
tranvanthan**@**.comhttps://www.facebook.com/100067167821521/posts/168539372061656/?app=fbl100
camvo2**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=679272376808167&id=100041762314962100
dinhbilli**@**.comhttps://www.facebook.com/100004962998575/posts/2031134183728662/100
phanduy**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=372066594366079&id=100046882243858100
vuthua**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4199750606806284&id=100003141597341&sfnsn=mo100
caotie**@**.comhttps://www.facebook.com/100070000713808/posts/133154355694588/?d=n100
sungcha**@**.comhttps://www.facebook.com/100071167159645/posts/122877793427792/100
phamhieu2**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4417799901573920&id=100000318618046100
vvnhan201**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3013706628844944&id=100006169083121100
kiemtienmo**@**.comhttps://www.facebook.com/100011344764830/posts/1797368277317980/100
phamanh**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1297062360753883&id=100013503932115100
khongnenla**@**.comhttps://www.facebook.com/wifitannoi/posts/1955096417991974100
nguyenthanh**@**.comhttps://www.facebook.com/100004004271707/posts/2522483624561755/100
hieusa**@**.comhttps://www.facebook.com/100043175291884/posts/563511101764728/?d=n100
vuthidu287**@**.comhttps://www.facebook.com/100011041757997/posts/1470849829959728/?d=n100
chu.tieu.1204**@**.comhttps://www.facebook.com/mirt.the/posts/3142365059381374100
vantrun**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=651529899158210&id=100029036180583100
selenaya**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=252963700162756&id=100063473841174100
vuthan**@**.comhttps://www.facebook.com/100005349122540/posts/1711453435709611/?d=n100
giomuado**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702549284479233&id=100041725030084100
lethuylin**@**.comhttps://www.facebook.com/100008406016075/posts/2748211148802392/?d=n100
duyng**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=544691020093404&id=100036575311310100
hoangtuanv**@**.comhttps://www.facebook.com/100001513969693/posts/4393040214089734/?d=n100
votruk**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=373239244416699&id=100051918800164&sfnsn=mo100
ledail**@**.comhttps://www.facebook.com/100006550440399/posts/3262934347268215/?d=n100
minhkhoi0**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=845904406110228&id=100020720281483100
tranthanhxu**@**.comhttps://www.facebook.com/100053013558300/posts/364139772029805/?d=n100
thuym**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2258472750956737&id=100003821028975100
uonconggi**@**.comhttps://www.facebook.com/100003113466871/posts/4268249713288769/100
quataov**@**.comhttps://www.facebook.com/100011411859858/posts/1718304198559959/?d=n100
nguyenqu**@**.comhttps://www.facebook.com/100022439731555/posts/1048027725955209/?d=n100
hoanh**@**.comhttps://www.facebook.com/100008362866027/posts/2970501789905221/?d=n100
quangvie**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2611815702448699&id=100008608847238100
thaiit**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4360610007370700&id=100002652327407100
luviet19**@**.comhttps://www.facebook.com/100005737623769/posts/1668369956697576/?d=n100
tanta**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2655360878093341&id=100008583647228100
hoangdieu**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2012545662241699&id=100004588544208100
khoi1812**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541214697107813&id=100036578632168100
huutudn**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=610908193408868&id=100034690770467100
huynhtanvu**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=297739595452775&id=100056502102475100
hungdo**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=286914879862377&id=100056316011625100
ntttran**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1245182375902776&id=100012330754747&m_entstream_source=feed_mobile100
thytuo**@**.comhttps://www.facebook.com/100025714583486/posts/927530154780795/100
nguyend**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=375155074303961&id=100054284141207100
vixah**@**.comhttps://www.facebook.com/doidepletoiyeu/posts/2598110687000371100
hieuviphu**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=588004775569319&id=100030794049090100
hungx**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4292248610889658&id=100003136853592&sfnsn=mo100
ngthnhl**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1663296017196817&id=100005493032617100
vantelng**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1836749123200604&id=100005966017176100
kimtrang**@**.comhttps://www.facebook.com/100033932840760/posts/679458786528543/?d=n100
vuthiphu**@**.comhttps://www.facebook.com/100035662312784/posts/567814901083915/?d=n100
tuandm**@**.comhttps://www.facebook.com/100000210210274/posts/5051469484870009/?d=n100
nhinnaude**@**.comhttps://www.facebook.com/100007259887971/posts/2910075972577704/?extid=0&d=n100
diepk44**@**.comhttps://www.facebook.com/100002696779929/posts/3729962790436910/100
dktie**@**.comhttps://www.facebook.com/100072006743862/posts/112129611197263/?d=n100
juliankh**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236293013477413&id=100012901778608100
ngocduon**@**.comhttps://www.facebook.com/100028723891678/posts/619198532380938/?d=n100
vulinh6**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1060039971465328&id=100023780043416100
nguyenquang**@**.comhttps://www.facebook.com/100063746917889/posts/241233774678185/?d=n100
vpphoang**@**.comhttps://www.facebook.com/100012189347577/posts/1317626721986960/?app=fbl100
daivanqu**@**.comhttps://www.facebook.com/100003937496612/posts/2050049961802900/100
buivan**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1592364877789297&id=100010474003025100
xedapkh**@**.comhttps://www.facebook.com/100005541426252/posts/1626436417551057/?d=n100
toan**@**.comhttps://www.facebook.com/100026587395901/posts/888886395340932/?d=n100
traipa**@**.comhttps://www.facebook.com/100001180762781/posts/4243605275688789/100
hoanganh**@**.comhttps://www.facebook.com/100006460233339/posts/3662933237265315/?d=n100
thanhqu**@**.comhttps://www.facebook.com/1550804026/posts/10220605182590106/?d=n100
thanhha**@**.comhttps://www.facebook.com/100004862255732/posts/1791710354334356/?d=n100
linhme**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2395020720628979&id=100003632232976100
mrken2**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=668390950825324&id=100029632746045100
bonghon**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4239927742793232&id=100003281444720100
dieplav**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4093035514138688&id=100002968399720100
phanthihu**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4642222539122522&id=100000044641623&sfnsn=mo100
binhd**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=566413977837519&id=100034067646374100
kazehik**@**.comhttps://www.facebook.com/tuan.ninhvan1/posts/4315453171867878100
minhtruc**@**.comhttps://www.facebook.com/truc.thai.969/posts/1463049624087909100
thao4**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=420889646035595&id=100043436891302100
deadbe**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=547554143118580&id=100035919966103100
nguyent**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=391954645657367&id=100045285036090100
ntquyn**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1251095415362640&id=100013865808358100
quyetth**@**.comhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1967636196735525&id=100004674917259100

Xin chúc mừng các thành viên trong danh sách trên đây đã nhận được 100 MICS. Phần quà này sẽ đến tay các bạn trong hôm nay.

Những bạn đã tham gia nhưng không nằm trong danh sách nhận thưởng vì một hoặc nhiều lý do sau đây:

  • Không thực hiện đúng yêu cầu hashtag, caption hoặc ảnh đăng tải như yêu cầu của BTC. Để xem lại thể lệ, bạn vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY.
  • Không điền đúng form theo MẪU NÀY.
  • Tài khoản Facebook không có đủ 300 bạn bè.
  • Tài khoản Facebook không để chế độ hiển thị CÔNG KHAI danh sách bạn bè, do đó BTC đánh giá bài dự thi không đủ điều kiện tham gia.
  • Đăng tải bài post quá muộn (sau ngày 5/9/2021).
  • Bài đăng không hiển thị công khai hoặc đã bị gỡ trước khi BTC kiểm tra và đánh giá.

Rất tiếc cho những người chơi đã bỏ lỡ cơ hội nhận MICS lần này. Tuy nhiên, các bạn đừng nản nhé, vì Vconomics sẽ có nhiều minigame thú vị hơn nữa cho các bạn.

Cảm ơn cả nhà đã nhiệt tình tham gia chương trình “Tặng 100 MICS miễn phí chào mừng Quốc Khánh”. Hẹn gặp lại các bạn ở minigame tiếp theo!

Đừng quên là chúng ta sắp chào đón LỘC RƠI VÀO ĐẦU – Chương trình phát Lộc may mắn diễn ra TRỰC TIẾP 20h30 mỗi ngày, duy nhất trên Vconomics nha! Đây là cơ hội nhận MICS khổng lồ chỉ với vài thao tác tham gia cực kỳ đơn giản. Cả nhà cùng chờ đón nha!


Tải Vconomics ngay để nhận MICS miễn phí !

Gia nhập ngay cộng đồng Vconomics để nhận thêm MICS miễn phí

TelegramFacebookYoutubeRedditMedium

Website: https://vconomics.vn

Email: [email protected]

VCONOMICS – NỀN KINH TẾ SỐ PHI TẬP TRUNG

Previous ArticleNext Article